VSTUPNÉ                                                TICKET PRICES

 

Dospelí 4,00 Adults
Žiaci, študenti – individuálni návštevníci 2,00 Pupils, students – individual visitors
Žiaci, študenti – organizované školské skupiny, denné tábory 1,00 Pupils, students – organized school groups, day camps
Seniori 1,00 Seniors
Sprievodcovia ZŤP/S 1,00 People accompanying impaired people
Deti do 6 rokov – individuálni návštevníci 0,50 Children under 6 years – individual visitors
Deti do 6 rokov – organizované školské skupiny, denné tábory 0,00 Children under 6 years – organized school groups, day camps
ZŤP 0,00 ZŤP card holders
Pedagógovia 0,00 Pedagogues
VIP 0,00 VIP
Besedy, premietanie dokumentárnych filmov 0,00
Prezenčné knižničné služby – samostatný cenník. Library – individual price list
Entrance fees can be paid directly at the museum cash desk with a payment card, smart watch, mobile phone or in cash.