Otváracie hodiny

OKTÓBER – MÁJ

Pondelok – piatok  od 9.00 – 16.30 hod.

Posledný vstup o 15.00 hod.

Víkendy a sviatky je múzeum zatvorené.

V súvislosti s COVID-19 sú všetky vstupy na prehliadku dočasne upravené a uskutočnia sa každých 90 minút.

V pracovných dňoch: o 9.00 hod., o 10.30 hod., o 12.00 hod., o 13.30 hod., o 15.00 hod. a posledný, skrátený o 16.30 hod.

JÚN – SEPTEMBER

Pondelok – piatok od 9.00 – 17.00 hod.

Víkendy a sviatky od 10.00 – 17.00 hod.

V súvislosti s COVID-19 sú všetky vstupy na prehliadku dočasne upravené a uskutočnia sa každých 90 minút.

V pracovných dňoch: o 9.00 hod., o 10.30 hod., o 12.00 hod., o 13.30 hod., o 15.00 hod. a posledný, skrátený o 16.30 hod.

Počas víkendov a sviatkov: prvý vstup o 10.00 hod., o 11.30 hod., o 13.00 hod., o 14.30 hod., posledný o 16.00 hod.

Prehliadka interaktívnej stálej expozície u nás trvá 45 minút v závislosti od návštevníkmi zvolenej možnosti a prebieha vždy s lektorským výkladom, bez rozdielu veku návštevníkov.
Maximálny počet návštevníkov na jeden vstup je dočasne upravený na 5 osôb vrátane detí.
Deti a mládež do 15 rokov môžu prehliadku stálej expozície absolvovať iba v sprievode dospelej osoby.