VSTUPNÉ

  • na prehliadku stálej expozície a edukatívnych, zážitkových programov
Dospelí 4,00
Žiaci, študenti – individuálni
návštevníci
2,00
Žiaci, študenti – organizované školské skupiny 1,00
Seniori nad 60 rokov 1,00
Sprievodcovia ZŤP/S 1,00
Deti do 6 rokov – individuálni návštevníci 0,50
Deti do 6 rokov – organizované školské skupiny 0,00
ZŤP 0,00
Pedagógovia sprevádzajúci školskú skupinu 0,00
VIP 0,00
Premietanie dokumentárnych filmov 0,00
Prezenčné knižničné služby – samostatný cenník.
5-dňový edukatívny workshop/seminár pre deti – prázdninový projekt 120,0
  • na prehliadku krátkodobých výstav, besied, workshopov a pod.
Dospelí 2,00
Žiaci, študenti 1,00
Seniori nad 60 rokov 1,00
Sprievodcovia ZŤP/S 0,00
Deti do 6 rokov 0,00
ZŤP a ZŤP/S 0,00
Pedagógovia sprevádzajúci školskú skupinu 0,00
VIP 0,00

Vstupenky je možné uhradiť platobnou kartou, chytrými hodinkami, mobilom alebo v hotovosti, priamo v pokladni múzea.

Tu platí karta. Celoročná zľavová Spiš Region karta. Zľavy 10 - 50%. www.zdruzenieturizmu.sk
Tu platí karta Spiš Region Card:
10% zľava na jednotnom vstupnom – pre držiteľov Spiš Card
20% zľava na vstupnom pri organizovaných skupinách nad 15 osôb – pri preukázaní sa Spiš Card