Vstupné od 7. januára 2020

Vstupné na prehliadku interaktívnej stálej expozície a taktiež edukatívnych, zážitkových programov:

Dospelí – 4,00 €

Žiaci, študenti – individuálni návštevníci  – 2,00 

Žiaci, študenti – organizované školské skupiny, denné tábory ap. – 1,00 

Seniori nad 60 rokov – 1,00 

Sprievodcovia ZŤP/S  1,00 

Deti do 6 rokov – individuálni návštevníci – 0,50 

Deti do 6 rokov – organizované školské skupiny, denné tábory ap. – zdarma

ZŤP a ZŤP/S – zdarma 

Pedagógovia – zdarma

VIP – zdarma

Besedy, premietanie dokumentárnych filmov pre školské skupiny – zdarma

Prezenčné knižničné služby- samostatný cenník.

10% zľava na jednotnom vstupnom – pre držiteľov Spiš Card
20% zľava na vstupnom pri organizovaných skupinách nad 15 osôb – pri preukázaní sa Spiš Card
Vstupné na prehliadku krátkodobých výstav:
Dospelí – 2,00 
Žiaci, študenti, seniori nad 60 rokov, sprievodcovia ZŤP/S – 1,00 
Deti do 6 rokov – zdarma
ZŤP a ZŤP/S – zdarma
Pedagógovia – zdarma
VIP – zdarma