VSTUPNÉ – zmena od 1. 1. 2024

Na prehliadku stálej expozície,

edukatívno-zážitkových programov a workshopov:

Dospelý 6,00
Žiak, študent – individuálny návštevník 4,00
Žiak, študent – organizovaná školská skupina 2,00
Senior 2,00
Sprievodca ŤZP/S 1,00
Dieťa do 3 rokov 0,00
Dieťa od 4 do 6 rokov – individuálny návštevník 1,00
Dieťa od 4 do 6 rokov – organizovaná školská skupina 0,50
Držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP/S 0,00
Pedagóg so školskou skupinou 0,00
VIP 0,00
Denný edukatívny projekt/workshop, 5-dňový 130,00
Držiteľ Spiš Region Card 50% zľava
Držiteľ zlatej a diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska 50% zľava
Premietanie krátkych dokumentárny filmov 0,00
Použitie fotoaparátu alebo kamery 0,00
Prezenčné knižničné, výpožičné a bádateľské služby – samostatný cenník

V prípade návštevníkov (individuálnych alebo organizované skupiny), ktorí požiadajú o lektorovanú prehliadku v cudzom jazyku – anglickom alebo nemeckom – účtujeme jednorazový poplatok 10,00 Eur.

Počas celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií – u nás platí 50% zľava zo vstupného.

Na prehliadku krátkodobých výstav,

besied a pod.:

Dospelý 3,00
Žiak, študent – individuálny návštevník 2,00
Žiak, študent – organizovaná školská skupina 2,00
Senior 1,00
Sprievodca ŤZP/S 0,50
Dieťa do 3 rokov 0,00
Dieťa od 4 do 6 rokov – individuálny návštevník a organizovaná školská skupina 0,50
Držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP/S 0,00
Pedagóg so školskou skupinou 0,00
VIP 0,00
Držiteľ Spiš Region Card 50% zľava
Držiteľ zlatej a diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska 50% zľava

Vstupenky je možné uhradiť platobnou kartou, chytrými hodinkami, mobilom alebo v hotovosti, priamo v pokladni múzea.

Tu platí karta. Celoročná zľavová Spiš Region karta. Zľavy 10 - 50%. www.zdruzenieturizmu.sk
Tu platí karta Spiš Region Card:
50% zľava na jednotnom vstupnom – pre držiteľov Spiš Region Card