Hieronymus Lorm (*9. 8. 1821 Mikulov, okres Břeclav – † 3. 12. 1902 Brno), vlastným menom Heinrich Landesmann, autor Lormovej – dotykovej – abecedy pre hluchoslepých.  Pseudonym si zvolil podľa svätého Hieronyma, ktorý písal o osamelosti a zomrel ako pútnik, priezvisko podľa svojho obľúbeného hrdinu De L´orma od anglického románopisca G. P. Jamesa. Lorm bol rakúskym hluchoslepým básnikom, filozofom a novinárom, pochádzajúcim zo židovskej rodiny v Mikulove na Morave.

Hieronymus Lorm, tvorca dotykovej abecedy pre hluchoslepých.

Na základe náhlej sluchovej straty v 15-tich rokoch a postupného zhoršovania zraku sa stal tvorcom jedného zo systémov ručnej dotykovej abecedy hluchoslepých, tzv. Lormovej abecedy, používanej dodnes vo viacerých krajinách Európy.

Dotyková, Lormova abeceda pre hluchoslepých.

Už ako mladý študent vo Viedni publikoval básne v revolučných a pokrokových časopisoch. Za tento skutok, kritizujúci metternichovský režim v Rakúsku, musel utiecť pred prenasledovaním rakúskej polície do Lipska a Berlína, kde pracoval ako novinár a prispievateľ do politických časopisov. Po revolúcii v r. 1848 sa do Viedne vrátil a oženil.

Na sklonku svojho života, ale najmä pre zhoršujúci sa zdravotný stav, vzdal sa aktívnej účasti v politickom živote, ale v literárnej práci pokračoval. V r. 1892 sa prisťahoval k synovi do Brna, kde pôsobil až do svojej smrti.

Lorm je autorom rozsiahlych diel, s odohrávajúcim sa dejom v arabskom prostredí. Napísal niekoľko drám, literárnych kritík a politických článkov. Preslávil sa najmä ako lyrický básnik. Jeho básne i prózy sú poznačené zvláštnym pesimizmom.

Spôsob komunikácie s hluchoslepým prostredníctvom dotykovej dlaňovej abecedy sa vyznačuje tým, že rozprávač vyznačuje jednotlivé písmená do dlane a na prsty ruky príjemcu. Každé písmeno má na dlani a prstoch svoje jedinečné miesto, jednotlivé písmená sa vyznačujú ustálenými bodmi a pohybmi.

Napríklad písmeno A vyznačíme stlačením bodu na brušku palca, písmeno E – je bod na brušku ukazováka, písmeno B – ťah na ukazováku od bruška smerom k dlani. Ak chceme vyznačiť koniec vety – plochou ruky prejdeme dvakrát po dlani. V prípade, ak nerozumieme, dlaň zatvoríme. Ak som sa pri komunikácii pomýlil, zľahka prstami klepnem do dlane.

Lormova abeceda pre hluchoslepých.

V múzeu vám v rámci histórie predstavíme Evanjelickú spojenú školu internátnu v Červenici, jedinú na Slovensku, poskytujúcu výchovu a vzdelávanie hluchoslepým deťom, ale aj činnosť neziskovej organizácie Maják. Počas edukatívneho programu s názvom Pochopme svet ticha a tmy si vyskúšate komunikáciu prostredníctvom dotykovej, hmatovej abecedy, uvidíte zaujímavé zbierkové predmety, spoznáte osudy výnimočných ľudí s týmto postihnutím apod.

Ešte jedna zaujímavosť na záver: na rodnom dome v Mikulove, bola v r. 2011 odhalená pamätná doska. Stalo sa tak pri príležitosti 190. výročia narodenia Hieronyma Lorma.

Pamätná doska na rodnom dome Hieronyma Lorma.