Hieronymus Lorm (*9. 8. 1821 Mikulov, okres Břeclav – † 3. 12. 1902 Brno), vlastným menom Heinrich Landesmann, autor Lormovej – dotykovej – abecedy pre hluchoslepých.  Pseudonym si zvolil podľa svätého Hieronyma, ktorý písal o osamelosti a zomrel ako pútnik, priezvisko podľa svojho obľúbeného hrdinu De L´orma od anglického románopisca G. P. Jamesa. Lorm bol rakúskym hluchoslepým básnikom, filozofom a novinárom, pochádzajúcim zo židovskej rodiny v Mikulove na Morave.

Na základe náhlej sluchovej straty v 15-tich rokoch a postupného zhoršovania zraku sa stal tvorcom jedného zo systémov ručnej dotykovej abecedy hluchoslepých, tzv. Lormovej abecedy, používanej dodnes vo viacerých krajinách Európy.

Už ako mladý študent vo Viedni publikoval básne v revolučných a pokrokových časopisoch. Za tento skutok, kritizujúci metternichovský režim v Rakúsku, musel utiecť pred prenasledovaním rakúskej polície do Lipska a Berlína, kde pracoval ako novinár a prispievateľ do politických časopisov. Po revolúcii v r. 1848 sa do Viedne vrátil a oženil.

Na sklonku svojho života, ale najmä pre zhoršujúci sa zdravotný stav, vzdal sa aktívnej účasti v politickom živote, ale v literárnej práci pokračoval. V r. 1892 sa prisťahoval k synovi do Brna, kde pôsobil až do svojej smrti.

Lorm je autorom rozsiahlych diel, s odohrávajúcim sa dejom v arabskom prostredí. Napísal niekoľko drám, literárnych kritík a politických článkov. Preslávil sa najmä ako lyrický básnik. Jeho básne i prózy sú poznačené zvláštnym pesimizmom.

Spôsob komunikácie s hluchoslepým prostredníctvom dotykovej dlaňovej abecedy sa vyznačuje tým, že rozprávač vyznačuje jednotlivé písmená do dlane a na prsty ruky príjemcu. Každé písmeno má na dlani a prstoch svoje jedinečné miesto, jednotlivé písmená sa vyznačujú ustálenými bodmi a pohybmi.

Napríklad písmeno A vyznačíme stlačením bodu na brušku palca, písmeno E – je bod na brušku ukazováka, písmeno B – ťah na ukazováku od bruška smerom k dlani. Ak chceme vyznačiť koniec vety – plochou ruky prejdeme dvakrát po dlani. V prípade, ak nerozumieme, dlaň zatvoríme. Ak som sa pri komunikácii pomýlil, zľahka prstami klepnem do dlane.

V múzeu vám v rámci histórie predstavíme Evanjelickú spojenú školu internátnu v Červenici, jedinú na Slovensku, poskytujúcu výchovu a vzdelávanie hluchoslepým deťom, ale aj činnosť neziskovej organizácie Maják. Počas edukatívneho programu s názvom Pochopme svet ticha a tmy si vyskúšate komunikáciu prostredníctvom dotykovej, hmatovej abecedy, uvidíte zaujímavé zbierkové predmety, spoznáte osudy výnimočných ľudí s týmto postihnutím apod.

Ešte jedna zaujímavosť na záver: na rodnom dome v Mikulove, bola v r. 2011 odhalená pamätná doska. Stalo sa tak pri príležitosti 190. výročia narodenia Hieronyma Lorma.