ČARO INKLUZÍVNYCH HRAČIEK

Spoznávame špeciálne hry a hračky pre deti so zdravotným postihnutím

Príďte, objavte čaro netradičných hračiek a užite si formu zábavy, ktorá stiera bariéry! Zoberte k nám vaše deti a zahrajte sa s nami rozmanité inkluzívne hry, pri ktorých zažijete veľa smiechu a vycibríte si svoje zmysly.

Počas zážitkovo-edukatívneho programu Čaro inkluzívnych hračiek si vyskúšate rozmanité spoločenské hry i unikátne senzorické a zároveň výchovno-vzdelávacie pomôcky, ktoré hravým spôsobom integrujú deti so zdravotným postihnutím. Sú zamerané predovšetkým na zmyslové vnímanie. Nájdete medzi nimi hry, pri ktorých sa musíte spoliehať iba na váš hmat alebo sluch. Hry, pri ktorých sa bez správneho spôsobu dýchania naozaj veľmi vytrápite, či hry, ktoré preveria vašu jemnú motoriku.

Pripravte sa na neopakovateľnú zábavu a zážitkovú edukáciu na viacerých stanovištiach so zvukovými knižkami, reliéfnymi pomôckami, logopedickými hrami, zvukovými hračkami či hmatovým i sluchovým pexesom.

Trvanie programu: 60 minút

Kapacita: maximálne 15 osôb (detskí návštevníci v sprievode dospelej osoby), v prípade školských skupín 1 trieda

Vstupné

Plagát k programu Čaro inkluzívnych hračiek.