INAKOSŤ BEZ HRANÍC

Je veľmi náročné predstaviť si, ako prežívajú a vnímajú svoj život autisti, či akým spôsobom rozmýšľajú ľudia s mentálnym postihnutím alebo deti so špecifickými poruchami učenia. Prostredníctvom zážitkovo-edukatívnych hier v programe Inakosť bez hraníc vám pomôžeme pochopiť prekážky, s ktorými sa títo ľudia denno-denne stretávajú.

Čoraz častejšie sú žiakom diagnostikované špecifické poruchy učenia. Čo to vlastne je? Ako by k takým deťom mali pristupovať vo výchove a vzdelávaní učitelia a rodičia? Najčastejšie poruchy učenia vám predstavíme v krátkej prezentácii a prostredníctvom rôznych hier, obrázkov a interaktívneho kvízu ukážeme zopár spôsobov, ako s takými deťmi pracovať.

Pomocou učebných pomôcok nachádzajúcich sa v našej stálej interaktívnej expozícii vám priblížime problematiku mentálneho postihnutia. Zároveň budete mať možnosť vyskúšať si vybrané pomôcky, ako aj pracovať na interaktívnej tabuli so softvérom PINF hry.

S autizmom sa rodí každé stodesiate dieťa. Na celom svete ním trpí viac ľudí ako je osôb s cukrovkou a AIDS dokopy. Viete, ako sa autizmus prejavuje a aké typy autizmu rozoznávame? Oboznámime vás nielen so základnými informáciami o autizme či  poruchách autistického spektra, ale predstavíme vám autizmus aj prostredníctvom videí, ktoré autizmus simulujú. Príďte si to k nám do múzea vyskúšať.

Trvanie programu: 45 minút

Kapacita: maximálne 15 osôb (detskí návštevníci v sprievode dospelej osoby), v prípade školských skupín 1 trieda