KONZULTAČNÉ SLUŽBY KNIŽNICE

Múzeum poskytuje výhradne prezenčné:

  • knižnično-informačné výpožičné služby,
  • služby študovne,
  • poradensko-konzultačné služby študentom vysokoškolského štúdia v odbore špeciálna a liečebná pedagogika.

Vstup do študovne a k internetu je možný iba s platným čitateľským preukazom.

Konzultačné služby múzeum poskytuje povinne každému používateľovi knižnično-informačných služieb, ak o ne požiada najmenej 3 pracovné dni pred termínom návštevy MŠŠ – buď listom alebo e-mailom.

Záujemca môže konzultačné služby využiť v pracovných dňoch:

pondelok – piatok, v čase od 9:00 – 15:00 hod.

Kontaktujte nás

e-mail: mss.levoca@gmail.com

mobil: +421 918 625 285