ĽUDSKÉ ZMYSLY

Dominantou najväčšej a zároveň poslednej miestnosti stálej expozície je nadrozmerná kocka. Obvod nadrozmernej kocky je zameraný na štyri ľudské zmysly (hmat, zrak, sluch a čuch). Tie si návštevník overí prostredníctvom jednoduchých kvízových otázok.

Vo vnútri kocky sa nachádza simulovaný tmavý priestor – domácnosť pre nevidiacich, ktorý návštevník spoznáva prostredníctvom hmatu a zvuku. Nachádza sa tu model časti kuchynskej linky a predmety bežnej dennej potreby pre nevidiaceho človeka.

Miestnosť je rozdelená na dve časti. Pravá strana ponúka návštevníkovi spoznávať rôzne historické kompenzačné, učebné pomôcky, hry a reliéfne mapy pre nevidiacich. Na ľavej strane miestnosti sú vystavené kompenzačné, učebné pomôcky pre nepočujúcich.

Táto časť expozície ponúka návštevníkovi možnosť napríklad napísať text v Braillovom písme na Pražskej tabuľke pomocou bodkovadla, či pochopiť fungovanie kochleárneho implantátu prostredníctvom zväčšeného funkčného modelu a omnoho viac.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči - Stála expozícia-ľudské zmysly reliéfne mapy pre nevidiacich.
Stála expozícia múzea špeciálneho školstva, priestor venovaný ľudským zmyslom. Štvrté podlažie múzea.
Múzeum špeciálneho školstva, stála expozícia, ľudské zmysly, nadrozmerná kocka na skúšanie ľudských zmyslov.