HISTÓRIA

Vstupná časť expozície, prvé podlažie, je venované histórii najstarších ústavov a špeciálnych škôl na Slovensku. Konkrétne ide o ústavy a školy pre nevidiacich, nepočujúcich, mentálne a telesne znevýhodnených žiakov. Tieto informácie návštevník nájde v zásuvkách pod exponátom Vysokých Tatier a Spišského hradu.

Nachádzajú sa tu i vzácne učebné pomôcky pre nevidiacich z autorskej dielne Viliama Hrabovca, ktoré používali žiaci najstaršej školy pre nevidiacich až do 80.-tych rokov 20. storočia. Pre zdravého návštevníka sa v tejto miestnosti nachádza informačný panel s informáciou aktuálnej výstavy a pôdorysmi jednotlivých podlaží expozície pre lepšiu orientáciu. Nevidiaci návštevník si tieto pôdorysy nahmatá hneď pri vstupe do múzea na bočnej stene prostredníctvom 2D reliéfnych pôdorysov s popisom.

V priestoroch celej expozície sú umiestnené popisy jednotlivých zbierkových predmetov, replík, v slovenskom, anglickom jazyku a v Braillovom písme. Nepočujúci návštevník má možnosť vyžiadať si sprievodcu v posunkovom jazyku.

Vstupná miestnosť venovaná histórií špeciálneho školstva.
Medený glóbus vyrobený Viliamom Hrabovcom pre nevidiacich žiakov.
Spišský hrad vyrobený zo sadry.