zážitkové múzeum

MÚZEUM OPÄŤ OTVORENÉ PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

Milí návštevníci, priatelia, s radosťou Vám oznamujeme 🔈🔈🔈
že v súvislosti s priaznivým vývojom chorobnosti na COVID-19 v Slovenskej republike a postupným uvoľňovaním prísnych opatrení Úradom verejného zdravotníctva SR, sa aj my vraciame k bežnému režimu 👏👏👏
Od 12. mája 2020 (utorka) začalo v plnom rozsahu fungovať Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako špecializovaná vedecká knižnica a tiež svoje brány otvorilo aj Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, ako organizačná zložka CVTI SR 👍👍👍
Širokej verejnosti sme sprístupnili zážitkovú, interaktívnu stálu expozíciu a prezenčné služby historickej, špeciálno-pedagogickej knižnice múzea za predpokladu, že budeme všetci naďalej zodpovední a dodržíme uvedené hygienicko-ochranné opatrenia
Ďakujeme Vám, že ste spolu s nami boli disciplinovaní, zodpovední a najmä trpezliví. Tešíme sa na Vás ❤️
V prípade akýchkoľvek otázok, ale aj prípadných rezervácií prehliadok nás môžete, počas pracovných dní, kontaktovať telefonicky alebo mailom.
Ďakujeme Vám za pochopenie a všetkým nám prajeme i naďalej pevné zdravie!

Od roku 1977 múzeá na celom svete oslavujú svoj veľký deň, Medzinárodný deň múzeí 👏🙂 Nesmierne sa tešíme, že nás pri tejto výnimočnej príležitosti poctil svojou návštevou minister školstva SR Branislav Gröhling 💙 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Minister školstva SR Branislav Gröhling v múzeu.


Minister školstva SR Branislav Gröhling v špeciálno-pedagogickej knižnici múzea.


Minister školstva SR Branislav Gröhling si vyskúšal mnohé interaktívne prvky nášho múzea a otestoval si svoje zmysly.

Srdečne Vás pozývame na prehliadku interaktívnej a zážitkovej stálej expozície Múzea špeciálneho školstva v Levoči.

Toto jedinečné múzeum je tu pre všetkých, malých i veľkých, širokú i odbornú verejnosť, rodiny s deťmi, ale aj nevidiacich či nepočujúcich návštevníkov.

Od januára 2020 sme otvorení v pracovných dňoch, v čase od 9.00 do 16.30 hodiny. 

Tešíme sa na Vás!

Spolupracujúce inštitúcie