Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Námestie Majstra Pavla 28
054 01  Levoča
Slovenská republika

Tel./mobil:
+421 53 451 28 63
+421 918 625 285

E-mail:
mss.levoca@gmail.com,
mssl@cvtisr.sk