BRAILLOVO PÍSMO, AKO HO NEPOZNÁME

Žiaci a študenti sa počas tohto programu zoznámia s učebnými pomôckami, ktoré nevidiaci používali v minulosti, ale aj s takými, ktoré používajú dnes. Dozvedia sa napríklad aj to, ako sa nevidiaci učia čítať a ako sa pohybujú a orientujú v neznámom priestore pomocou vodiacej línie a slepeckej bielej palice.

Zážitkové aktivity, ktoré budú v skupinách vykonávať, im priblížia život so zrakovým znevýhodnením a vďaka našim pracovným listom sa oboznámia s Braillovým písmom.

Naším cieľom je, aby návštevníci získali nielen teoretické vedomosti z histórie i súčasnosti vzdelávania nevidiacich, ale zároveň pochopili prekážky, s ktorými sa zrakovo znevýhodnení denno-denne stretávajú.

Trvanie programu: 45 minút

Kapacita: maximálne 15 osôb (detskí návštevníci v sprievode dospelej osoby), v prípade školských skupín 1 trieda

Plagát k edukatívno-zážitkovému programu - Braillovo písmo, ako ho nepoznáme.
Zážitkovo-edukatívny program

Komu pomáha biela palica?

Zážitkovo-edukatívny program v Levoči

Ako čítame Braillovo písmo?

Zážitkovo-edukatívny program

Učíme sa Braillovo písmo

Na fotografiách žiaci 3. ročníka Základnej školy Francisciho v Levoči.