vedúca múzea

Štefánia PETREKOVÁ

lektor, kurátor: Elena Gurová

lektor: Miroslava Nováková

absolventská prax-digitalizácia: Petra Judinová