vedúca múzea

Štefánia PETREKOVÁ

lektor, kurátor: Elena Gurová

lektor/digitalizácia: Viktória Bartková