STÁLA EXPOZÍCIA

Po komplexnej reinštalácii a rekonštrukcii stálej expozície v apríli 2017, ponúka múzeum návštevníkom atraktívne a prakticky riešené priestory, možnosť vyskúšať si repliky vzácnych exponátov, nenútenou formou spoznávať potreby a život znevýhodnených jedincov, a to na štyroch podlažiach.

Nová expozícia bola vybudovaná tak, aby sa v nej návštevníci počas prehliadky cítili príjemne, prostredníctvom viacerých zmyslov spoznávali vystavované exponáty a nenútenou, zaujímavou formou sa dozvedeli o problematike a histórii zdravotného znevýhodnenia.

Promo video Múzea špeciálneho školstva v Levoči

Po komplexnej reinštalácii a rekonštrukcii stálej expozície v apríli 2017, ponúka múzeum návštevníkom atraktívne a prakticky riešené priestory, možnosť vyskúšať si repliky vzácnych exponátov, nenútenou formou spoznávať potreby a život znevýhodnených jedincov, a to na štyroch podlažiach.

Nová expozícia bola vybudovaná tak, aby sa v nej návštevníci počas prehliadky cítili príjemne, prostredníctvom viacerých zmyslov spoznávali vystavované exponáty a nenútenou, zaujímavou formou sa dozvedeli o problematike a histórii zdravotného znevýhodnenia.

Počas celej prehliadky našim múzeom vás bude sprevádzať lektor. V priestoroch múzea sa tiež nachádzajú dve oddychové zóny, kde sa počas prehliadky môžete usadiť a v prípade záujmu sledovať dokumentárny film so zameraním na špeciálne školstvo a zdravotné znevýhodnenie.

V prípade záujmu skupinovej prehliadky (viac ako 10 návštevníkov) je vhodné vopred sa objednať. Predídete tak prípadným nepríjemnostiam. Vopred objednané skupiny budú uprednostnené.

Vstupenky je možné uhradiť platobnou kartou, chytrými hodinkami, mobilom alebo v hotovosti, priamo v pokladni múzea.

Stála expozícia je rozdelená do štyroch samostatných celkov: