STÁLA EXPOZÍCIA

Po komplexnej reinštalácii a rekonštrukcii stálej expozície v apríli 2017, ponúka múzeum návštevníkom atraktívne a prakticky riešené priestory, možnosť vyskúšať si repliky vzácnych exponátov, nenútenou formou spoznávať potreby a život znevýhodnených jedincov, a to na štyroch podlažiach.

Nová expozícia bola vybudovaná tak, aby sa v nej návštevníci počas prehliadky cítili príjemne, prostredníctvom viacerých zmyslov spoznávali vystavované exponáty a nenútenou, zaujímavou formou sa dozvedeli o problematike a histórii zdravotného znevýhodnenia.

Počas celej prehliadky našim múzeom vás bude sprevádzať lektor. V priestoroch múzea sa tiež nachádzajú dve oddychové zóny, kde sa počas prehliadky môžete usadiť a v prípade záujmu sledovať dokumentárny film so zameraním na špeciálne školstvo a zdravotné znevýhodnenie.

V prípade záujmu skupinovej prehliadky (viac ako 10 návštevníkov) je vhodné vopred sa objednať. Predídete tak prípadným nepríjemnostiam. Vopred objednané skupiny budú uprednostnené.

Vstupenky je možné zakúpiť len hotovostnou platbou, v pokladni múzea.

Stála expozícia je rozdelená do štyroch samostatných celkov: