MÚZEUM ŠPECIÁLNEHO ŠKOLSTVA V LEVOČI

Od 1. januára 2014 je múzeum organizačne začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave, priamo riadenú príspevkovú organizáciu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

logo ministerstva školstva

Od 26. februára 2014 je zapísané v centrálnom Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky.

Zápis do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky, PDF, 516 kB

Zakladateľská listina Múzea špeciálneho školstva so sídlom v Levoči, PDF, 1,22 MB

Výnimočnosť a jedinečnosť múzea od vzniku až po súčasnosť spočíva v tom, že mapuje históriu špeciálneho školstva ako celku, najmä štyri základné pédie – zrakové, sluchové, telesné a mentálne znevýhodnenie.

V súčasnosti je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou, s komplexnou dokumentáciou v oblasti špeciálneho školstva, špeciálnej pedagogiky a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením. Špecializuje sa na zhromažďovanie, ochraňovanie, odborné zhodnocovanie, spravovanie, využívanie a sprístupňovanie hmotných dokladov z dejín špeciálneho školstva a zdravotne znevýhodnených.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči svoje poslanie realizuje prostredníctvom činností:

  • zbierkotvornej a akvizičnej
  • dokumentačno-evidenčnej a ochrannej,
  • konzervátorskej a reštaurátorskej,
  • výskumnej a poradenskej,
  • kultúrno-prezentačnej.

V súčasnosti múzeum disponuje:

  • modernou, interaktívnou expozíciou,
  • depozitárom,
  • archívom listinných dokumentačných materiálov,
  • výstavnými priestormi,
  • premietacou miestnosťou.
4 podlažia interaktívnej stálej expozície múzea