POCHOPME SVET TICHA A TMY

V rámci zážitkovo-edukatívneho programu Pochopme svet ticha a tmy vám ponúkame množstvo rozširujúcich informácií z oblasti špeciálneho školstva. Deti aj dospelí sa tak hravou, zážitkovou a nenútenou formou zoznámia nielen s pojmami nepočujúci či hluchoslepí, ale predstavíme vám aj zaujímavé ľudské osudy.

Hoci to hluchoslepí v živote vôbec nemajú ľahké, vedia si život v rámci svojich možností užívať a dokážu sa aj vzdelávať. História pozná aj prípady, kedy hluchoslepí vyštudovali vysoké školy. Ako to dokázali? V múzeu vám prerozprávame neľahké osudy a cesty hluchoslepých za vzdelávaním.

Aj tento program je prispôsobený tak, aby zaujal aj nášho najmladšieho návštevníka, preto si s najmenšími pozrieme rozprávku o Helen Kellerovej, šikovnej a silnej žene, ktorá ako malé dieťa prišla o zrak aj sluch. Komunikácia pre ňu bola spočiatku ťažká, ba až nemožná, keďže Helen nepočula, nerozprávala ani nevidela. Žila v tichu a tme, avšak prišiel deň, keď sa stretla so slovami. Slová boli vyhmatávané do jej dlaní. Vďaka dotyku sa naučila komunikovať, a tým otvoriť svoj vnútorný svet a pochopiť ten vonkajší. Ste zvedaví ako sa hluchoslepí dorozumievajú? V múzeu vám predstavíme dotykovú, teda hmatovú abecedu.

Pre väčších návštevníkov múzea máme pripravené aktivity, vďaka ktorým im priblížime to, aké to je, keď niekto príde o zrak, aj sluch súčasne a musí žiť v tichu i tme.

Vedeli ste o tom, že aj na Slovensku máme jednu školu, ktorá sa venuje práve hluchoslepým deťom? Evanjelická spojená škola internátna je skutočne jedinou na Slovensku s týmto zameraním a nachádza sa na východnom Slovensku, v Červenici. Rady vám v múzeu priblížime, ako taká škola funguje. Hluchoslepým pomáha tiež nezisková organizácia Maják s kapacitou 9 miest, sídliaca v malebnej dedinke Sady nad Torysou, neďaleko Košíc. Maják funguje celoročne.

V rámci zážitkovo-edukatívneho programu Pochopme svet ticha a tmy vám rady predstavíme svet hluchoslepých, aby ani táto skupina ľudí nebola pre vás veľkou neznámou.

Trvanie programu: 45 minút

Kapacita: maximálne 15 osôb (detskí návštevníci v sprievode dospelej osoby), v prípade školských skupín 1 trieda

Zážitkovo-edukatívny program

Učíme sa Lormovu abecedu

Zážitkovo-edukatívny program

Pracujeme v skupinkách

Zážitkovo-edukatívny program

Kto používa dotykovú abecedu?

Na fotografiách žiaci 1. a  3. ročníka Základnej školy Francisciho v Levoči.