PREKROČME BARIÉRU TICHA

Program je zameraný na priblíženie výchovy a vzdelávania nepočujúcich a sluchovo znevýhodnených. Návštevníci múzea získajú množstvo informácií o problematike sluchového znevýhodnenia. Vysvetlíme napríklad rozdiely medzi nepočujúcim a nedoslýchavým človekom. Predstavíme nadrozmerný, interaktívny 3D model ucha, vysvetlíme ako fungujú jeho jednotlivé časti, ale aj to, ako dochádza k počutiu.

Žiaci, študenti, či široká verejnosť dostanú v rámci tohto programu možnosť otestovať si svoj vlastný sluch a pomocou slúchadiel identifikovať rôzne zvuky, ktoré v nich zaznejú. Predstavíme aj spôsoby komunikácie nepočujúcich. S využitím tabletov a aplikácie Posunkuj s nami si žiaci a študenti osvoja niekoľko jednoduchých posunkov. Hraním pexesa sa zoznámia so samohláskami prstovej abecedy.

Stretli ste sa už niekedy s nepočujúcim, či sluchovo znevýhodneným človekom? Viete, ako s ním komunikovať, aby vám rozumel? Nie? Nevadí, navštívte Múzeum špeciálneho školstva v Levoči a v rámci edukatívneho programu Prekročme bariéru ticha vám vysvetlíme aj základné zásady komunikácie s nepočujúcim.

Je možné, že sa v živote stretneme s človekom, ktorý bude sluchovo znevýhodnený, avšak bude sa s nami vedieť rozprávať. Jeho reč, pravdepodobne, nebude taká ako tá naša, a to z dôvodu, že takýto človek sa učí rozprávať oveľa ťažšie, ako počujúci jedinec. Na svojej reči ale zvykne sluchovo znevýhodnený skutočne tvrdo pracovať, a to aj s odbornou pomocou logopéda. Pomôcky, riekanky či jazykolamy určené na rozvoj reči si môžu návštevníci v múzeu tiež vyskúšať.

Je veľa ľudí, ktorí nepočujú stopercentne, ale vďaka zvyškom sluchu a s použitím načúvacích prístrojov sa kvalita ich počutia výrazne zvyšuje. Pýtate sa, ako také naslúchadlo vyzerá, aké funkcie spĺňa a komu je určené? V múzeu vám predstavíme niekoľko historických typov a zodpovieme na mnohé vaše otázky. Čo myslíte, môžu ľudia, ktorí stratili sluch úplne, ešte niekedy počuť? Vďaka modernej technike, ktorú vám lektorky v múzeu predstavia, je dnes možné aj to. Príďte sa presvedčiť na vlastné uši.

Trvanie programu: 45 minút

Kapacita: maximálne 15 osôb (detskí návštevníci v sprievode dospelej osoby), v prípade školských skupín 1 trieda

Zážitkovo-edukatívny program

Spoznávame logá nepočujúcich

Zážitkovo-edukatívny program

Naše aktivity

Zážitkovo-edukatívny program

Učíme sa posunky

Na fotografiách žiaci 1. ročníka Základnej školy Francisciho v Levoči.