KNIŽNICA A ŠTUDOVŇA

Na druhom podlaží budovy bol vytvorený priestor pre špeciálno-pedagogickú knižnicu so študovňou, ktorú využívajú predovšetkým študenti špeciálnej a liečebnej pedagogiky. V rámci knižnice poskytuje múzeum svoje služby prezenčne, tzn. že študovať jednotlivé publikácie z historického a súčasného knižničného fondu je možné len v priestoroch múzea, a to s platným čitateľským preukazom.

Práve z tohto dôvodu, má veľký význam vytvorenie priestoru študovne, kde môžu bádatelia nerušene študovať odbornú literatúru, noviny, časopisy, kalendáre, publikácie v Braillovom písme a vybrať si z viac ako 4 tis. knižných titulov.

Pre všetkých návštevníkov sa tu nachádzajú základné informácie o najstarších európskych ústavoch pre zdravotne znevýhodnených, ako aj o ich zakladateľoch. Reliéfne portréty týchto osobností si návštevník všimne a môže vyhmatať na stene po celej dĺžke miestnosti.

Šlabikár pre nevidiacich žiakov.
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči - Stála expozícia-knižnica a študovňa písací stôl
Múzeum špeciálneho školstva, priestory knižnice a študovne.