PREČO NEVIDÍME A NEPOČUJEME,

OKO A UCHO

Nie je vôbec jednoduché pochopiť, ako funguje ľudský zrak a sluch. Počas programu Prečo nevidíme a nepočujeme, oko a ucho vysvetlíme deťom a žiakom primerane ich veku, akým spôsobom dochádza k videniu a počutiu. Prostredníctvom nadrozmerných 3D modelov oka a ucha nachádzajúcich sa v našej stálej interaktívnej expozícii ich oboznámime s anatómiou oboch spomínaných zmyslových orgánov.

Hravou formou všetkých naučíme pomenovať časti oka a vysvetlíme ich funkcie. Najmenším predstavíme, akým spôsobom prebieha vyšetrenie u oftalmológa a ukážeme im zopár pomôcok, pomocou ktorých očný lekár vyšetruje zrak. Každý si vyskúša špeciálne okuliare, ktoré simulujú videnie ľudí trpiacich glaukómom a diabetickou retinotapiou. Určite vás zaujmú aj prezentácie o rozličných optických prístrojoch, očných klamoch a kamufláži v ríši zvierat. Svoje vedomosti si nakoniec utvrdíte v zážitkových aktivitách v menších skupinkách. Vyskladáte si 3D oko, zahráte sa pexeso či pomocou štipca nájdete správnu odpoveď.

Nadrozmerný, na časti rozoberateľný 3D model ucha všetkých upúta na prvý pohľad. Vďaka nemu si ľahšie zapamätáte nielen všetky časti ľudského ucha, ale aj rýchlejšie pochopíte, ako funguje počutie, či ako vznikajú niektoré ušné choroby. Ukážeme vám pomôcky, ktoré využívajú osoby so sluchovým postihnutím pri čiastočnej alebo úplnej strate sluchu a predstavíme povolania, pri ktorých je dokonalé využívanie sluchu doslova nevyhnutnosťou. Na záver sa zahráte puzzle, pexeso či zaujímavú priraďovačku.

Trvanie programu: 45 minút

Kapacita: maximálne 15 osôb (detskí návštevníci v sprievode dospelej osoby), v prípade školských skupín 1 trieda

 

Plagát k programu Oko a ucho.