UČÍME SA V MÚZEU

Múzeá už dávno neslúžia len na archiváciu zbierkových predmetov, ale otvárajú svoje brány aj širokej verejnosti a predstavujú jej nielen históriu, ale čoraz častejšie aj prítomnosť či dokonca budúcnosť.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je otvorené každému, kto sa chce dozvedieť o špeciálnom školstve, a teda o výchove a vzdelávaní nevidiacich, nepočujúcich, mentálne či telesne znevýhodnených. Keďže táto problematika je veľmi rozsiahla, týkajúca sa mnohých znevýhodnení či porúch učenia, rozhodli sme sa pripraviť špeciálne, zážitkovo-vzdelávacie programy zamerané vždy len na jedno konkrétne znevýhodnenie.

V rámci jednej hodiny žiakom a študentom ponúkneme nielen množstvo informácií týkajúcich sa danej problematiky, ale zároveň dostanú možnosť vyskúšať si špeciálne učebné pomôcky a zapojiť sa do zážitkových aktivít.

Zážitkovo-edukatívne programy sú prioritne určené školským skupinám, počnúc žiakom materských škôl, ďalej školákom 1. a 2. stupňa ZŠ, ale aj študentom stredných či vysokých škôl.

Programy sú tak variabilné, že ich vieme doslova „ušiť“ na mieru akémukoľvek návštevníkovi. O jednotlivých programoch sa viac dozviete priamo z metodických listov.

0
edukatívno-zážitkových programov

Plagát k zážitkovo-edukatívnemu programu - Braillovo písmo, ako ho nepoznáme.

Plagát k zážitkovo-edukatívnemu programu - Prekročme bariéru ticha.

Plagát k zážitkovo-edukatívnemu programu - Pochopme svet ticha a tmy.

Plagát k zážitkovo-edukatívnemu programu - Inakosť bez hraníc.

Plagát k zážitkovo-edukatívnemu programu - Oko a ucho.

Plagát k programu Čaro inkluzívnych hračiek.

Kontaktujte nás

e-mail: mss.levoca@gmail.com

mobil: +421 918 625 285