Braillovo písmo ako ho nepoznáme

Prekročme bariéru ticha

Ľudské zmysly

Prečo nevidíme a nepočujeme?

Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku

Metodický list – Poznávame múzeum / MŠ
Stiahnúť | Zobraziť

Metodický list – Spoznávaj svet zmyslami / MŠ
Stiahnúť | Zobraziť

Metodický list – Učebné pomôcky / 1. – 4. ročník ZŠ
Stiahnúť | Zobraziť

Metodický list – Ľudské zmysly / 1. – 4. ročník ZŠ
Stiahnúť | Zobraziť

Metodický list – Učebné pomôcky / 5. – 9. ročník ZŠ a SŠ
Stiahnúť | Zobraziť

Metodický list – Ľudské zmysly / 5. – 9. ročník ZŠ a SŠ
Stiahnúť | Zobraziť

Rezervácia termínov

Na prehliadku múzea sa môžete objednávať telefonicky alebo mailom. KONTAKT