DEJINY ŠPECIÁLNEHO ŠKOLSTVA

na Slovensku

Múzeá už dávno neslúžia len na archiváciu zbierkových predmetov, ale otvárajú svoje brány aj širokej verejnosti a predstavujú jej nielen históriu, ale čoraz častejšie aj prítomnosť či dokonca budúcnosť.

Čítaj ďalej...

Metodický list pre pedagógov MŠ
Metodický list pre pedagógov 1.stupňa ZŠ
Metodický list pre pedagógov 2.stupňa ZŠ
Metodický list pre pedagógov SŠ

60-minútový, edukatívny program je určený cca 20-členným skupinám žiakov.

Vstupné pre žiaka je 1 €, pedagógovia majú bezplatný vstup.

V prípade akýchkoľvek otázok, ale aj prípadných rezervácií prehliadok nás môžete, počas pracovných dní, kontaktovať telefonicky alebo mailom.

Na fotografiách žiaci 3. ročníka Základnej školy Francisciho v Levoči.

Rezervácia termínov

Na prehliadku múzea sa môžete objednávať telefonicky alebo mailom. KONTAKT