Záver septembra už tradične patrí Európskej noci výskumníkov, ktorá sa postupne udomácňuje aj v programovej ponuke Múzeum špeciálneho školstva v Levoči 👏 Témou tohtoročného sprievodného podujatia ENV 2023 bude VODA.

Milí priatelia, pozývame vás na zážitkové besedy, ktoré sa uskutočnia 29. septembra 2023 v podaní hostky a odbornej garantky podujatia Mgr. Martiny Haas, PhD., pôsobiacej na Výskumnom ústave vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Tatranskej Javorine.
Témou zážitkových besied, určených najmä študentom stredných škôl v Levoči (študentom gymnázií, strednej odbornej školy pedagogickej a strednej odbornej školy Majstra Pavla), žiakom 2. stupňa špeciálnych základných škôl (najmä nevidiacim) a širokej verejnosti (v popoludňajších hodinách) bude VODA.
Besedy odštartujú ráno o 8:00 hodine a budú sa opakovať v približne 90-minútových intervaloch, celkovo 5 besied. Kapacita jednej besedy je 50 účastníkov. Posledné zážitkové rozprávanie, určené širokej verejnosti začne o 15:00 hod. a potrvá do 17:00 hod.
Anotácia besied: V dôsledku klimatických zmien, bolo posledných 8 rokov najteplejších v histórii meteorologických pozorovaní. Toto zvyšovanie teploty spolu s poklesom atmosférických zrážok narúša prirodzený kolobeh vody a mení vodnú bilanciu v krajine, čím sa zvyšuje ohrozenie spojené s množstvom resp. kvalitou vody v krajine. Beseda bude orientovaná na predstavenie výskumu na horskom toku Javorinka, o cykle a transfere prvkov v jednotlivých zložkách riečneho ekosystému a o význame výskumu vodných útvarov v predpovedaní dopadov klimatických zmien.
Každá zážitková a interaktívne beseda bude prispôsobená zloženiu publika, jeho vekovej kategórii, ako aj zdravotnému znevýhodneniu.
Noc výskumníkov Múzeum špeciálneho školstva v Levoči 8:00 - 17:00 hod. Téma: Čo hovorí rieka? Hosť: Mgr. Martina Haas, PhD.