Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Prešov

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v Prešove, v rámci ktorej je poskytované vzdelávanie žiakom so sluchovým postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou, zastrešuje hneď niekoľko organizačných zložiek:

Materská škola pre žiakov so sluchovým postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou

Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím

Odborné učilište  pre žiakov so sluchovým postihnutím

SOŠ  – štvorročné študijné odbory končiace maturitnou skúškou: mechanik elektrotechnik, operátor odevnej výroby – odevná výroba, mechanik strojov a zariadení, grafik digitálnych médií

Nadstavbové maturitné štúdium – elektrotechnika, elektronické zariadenia, odevníctvo, strojárstvo

SOŠ – trojročné učebné odbory: elektromechanik, krajčír, krajčírka

OU – dvojročný učebný odbor: služby a domáce práce

V šk. roku 2016/17 školu navštevuje 261 žiakov.