Pichtov písací stroj pre čiernotlačové písmo – latinku, tzv. obojživelník

Autor: Oskar Picht, nemecký tyflotechnik a konštruktér, riaditeľ Ústavu pre nevidiacich v Brombergu a Berlíne (lokalita Steglitz)

Rok výroby: 90. roky 19. storočia

Rozmery dreveného kufríka, v ktorom je stroj napevno uložený: 33,5 x 11,5 x 16,5 cm

Darca: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Pichtov písací stroj sa stal prevratným európskym vynálezom pre svoju jednoduchosť, nízku hmotnosť a okamžité prečítanie napísaného textu.

Oskar Picht sa narodil 27. mája 1871 v Pasewalku, ako syn pekára. Jeho mimoriadne intelektuálne nadanie sa však veľmi rýchlo prejavilo a po ukončení povinného základného vzdelania odišiel študovať na učiteľský seminár. Po jeho absolvovaní (1891) pôsobil ako učiteľ v Marienthale, od r. 1894 v Bahnu a od r. 1899 v Ústave pre nevidiacich v Berlíne (Steglitz).

Prvý Pichtov stroj bol vyrobený koncom 19. storočia, neskôr nasledovalo ďalších 9 patentov, ktorých predmetom boli nové typy strojov a ich zásadné vylepšenia.

Pichtov písací stroj pre čiernotlačové písmo, tzv. obojživelník nevidiaci používali pri písomnej komunikácii s vidiacimi. Nevidiaci pisateľ si na pravej strane vyhmatával a pomocou pohyblivého okienka nastavoval jednotlivé písmená Braillovej abecedy. Po nastavení každého braillovského písmena, palcom ľavej ruky pritlačil kovovú páku k otáčajúcemu sa valcu, na ktorom sa súbežne nastavovali vybrané písmená, ale v latinke. Napísanie jednotlivých písmen znamenalo ich samostatné nastavenie v Braille, stlačenie páky na valec, z ktorého sa čiernotlačové písmeno otlačilo na papier. Písanie na tomto stroji síce bolo zdĺhavé, ale uľahčilo písomnú komunikáciu s vidiacimi, neovládajúcimi Braillovo písmo, na prelome 19. a 20. storočia.

Oskar Picht zomrel 15. augusta 1945.