Jedličkov ústav v Prahe, 1913

Jedličkov ústav v Prahe na Vyšehrade bol otvorený 1. apríla 1913. Zriadil a prevádzkoval ho Spolok pre liečbu a výchovu rachitíkov a mrzákov v Prahe. Predseda spolku, v tom čase MUDr. Rudolf Jedlička, naštartoval rýchly a úctyhodný rozvoj nového pedagogicko-zdravotno-sociálneho zariadenia.

Ústav začal svoju činnosť v malom domčeku na ulici V pevnosti 4, v r. 1922 pribudla na ulici Na Pankráci 13 ortopedická ambulancia a nemocnica s operačnými sálami. Po smrti R. Jedličku (r. 1926) začali s výstavbou novej budovy na Pankráci, ktorá funguje dodnes ako Jedličkov ústav.

Po Jedličkovi ústav viedol, až do roku 1945, Augustin Bartoš.

Cieľom snahy R. Jedličku, ako aj A. Bartoša bolo prepojenie odbornej liečby s výchovou a vedenie ľudí s postihnutím k maximálnej možnej samostatnosti.

Na začiatku 30-tych rokoch 20. storočia sa Jedličkov ústav preslávil dielenskými činnosťami: strojným truhlárstvom, krajčírstvom, záhradníctvom, výrobou ručne viazaných kobercov, vyšívaním zástav, šitím bielizne a výrobou protetických pomôcok v štyroch odborných dielňach.

Počas 2. svetovej vojny sa časť ústavu vysťahovala do zámku v Lochoviciach a v budove školy bola zriadená ubytovňa pre personál nemeckej SS nemocnice. Po vojne sa ústav opäť vrátil do pôvodných priestorov. Zánikom spolku, zoštátnením, rozdelením na školu riadenú rezortom školstva a ústav sociálnej starostlivosti, riadený rezortom zdravotníctva, začala celkom odlišná kapitola histórie Jedličkovho ústavu, ktorá trvala ďalších 40 rokov.

V roku 1990 bola zriadená stredná škola pri Jedličkovom ústave so študijným odborom gymnázium, obchodná a rodinná škola v priestoroch Na Topolce 1.

V súčasnosti Jedličkov ústav a školy používajú 4 kamenné budovy:

Dom Na Topolce 1 ako domov mladších detí,

Dom Na Pankráci 13 slúži ako domov študentom,

Nová budova bola opravená a stala sa moderným školským objektom, ku ktorému pribudol bazén,

v roku 2004 začala výstavba rehabilitačného pavilónu.

V posledných rokoch je zriaďovateľom Jedličkovho ústavu a škôl mesto Praha. Služby, ktoré ústav a školy poskytujú sú komplexné, ambulantné i rezidentné, v oblasti špeciálneho vzdelávania i liečebnej rehabilitácie.