Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský, lat. Iohannes Amos Comenius nem. Johann Amos Comenius, bol český (ale prisvojujú si ho aj Maďari, Slováci, Nemci a pod.) pedagóg, jazykovedec, prírodovedec, humanista, filozof, politik. Mal slovenských predkov. Jeho priezvisko je pravdepodobne odvodené od obce Komňa v okrese Uherské Hradiště.

Vyštudoval teológiu a bol vysvätený za kňaza Jednoty bratskej. Táto cirkev patrila k protestantským cirkvám v Čechách a hlásila sa k husitským tradíciám.

V roku 1628 opustil Moravu a pustil sa putovať po Európe. Finančne ho pri tom podporovali bohatí mecenáši, ktorí si vážili jeho prácu. Zavádzal úplne nové spôsoby v školskej dochádzke, ktorá mala byť podľa neho povinná pre každé dieťa, či je bystré alebo hlúpe, bohaté alebo chudobné. Hlásal potrebu všeobecného, názorného a radostného vyučovania. Preslávil sa na svoju dobu revolučnými pojmami „opakovanie je matkou múdrosti“ a „škola hrou“.

Ako jeden z prvých poukázal nielen na rozdiel medzi deťmi zdravými a neduživými, ale najmä na nevyhnutnosť ich výchovy. Položil základ moderného nazerania na výchovu postihnutých.

Jeho filozofia sa nazýva pansofia. Ústrednou filozofickou ideou J. A. Komenského je myšlienka jednej harmónie ovládajúcej celý kozmos.

K jeho najznámejším dielam patrí napr. Orbis pictus (Svet v obrazoch) vydaného v brewerovej tlačiarni v Levoči, r. 1685. Pri tvorbe tejto učebnice uplatnil zásadu Schola ludus – Škola hrou. Už v tom čase zdieľal názor, že žiaci nemajú iba mechanicky opakovať naučený text, ale najmä mu porozumieť. Nadčasovú učebnicu spestril ilustráciami.