Karel Slavoj Amerling

MUDr. Karel S. Amerling sa narodil v Klatovách a zomrel v Prahe.

Po gymnaziálnych štúdiách a na univerzite v Prahe získal roku 1836 titul doktora medicíny.

Po čase síce vykonával súkromnú lekársku prax, ale zaoberal sa svojím celoživotným záujmom – snahou organizovať vzdelávanie českých učiteľov, zlepšiť a sprístupniť vzdelanie všetkým.

V roku 1842 založil v Novom Meste v Prahe vzorovú školu, nazývanú Budča. Jeho veľkorysý, ale finančne príliš náročný projekt skončil v konkurze.

V roku 1848 sa stal riaditeľom prvej českej hlavnej školy v Prahe, usporiadajúcej jednoročné učiteľské kurzy, neskôr premenovanej v prvý učiteľský ústav.

V roku 1871 sa ujal vedenia Ernestína, novo zriadeného ústavu pre slabomyseľné deti (na Hradčanoch), prvého svojho druhu v Rakúsko-Uhorsku. Vo výchove postihnutých detí presadzoval obzvlášť manuálnu prácu, hudobnú terapiu, láskavý prístup a hru. Chovanci sa učili rôznym remeslám, najviac košikárstvu a truhlárstvu, vyrábali najmä drevené a látkové hračky. So svojimi modelmi z plastickej hliny, plastickými mapami a lepenkovými vyučovacími pomôckami získali obdiv i v zahraničí.

Významným pokračovateľom Amerlingového diela bol MUDr. Karel Herfort.