Louis Braille

Louis Braille sa narodil vo francúzskom meste Coupvray a zomrel v Paríži.

Braille, nešťastnou náhodou, oslepol vo veku 3 rokov. Desaťročného ho prijali do Národného ústavu pre mladých slepcov v Paríži, kde ako nadaný žiak neskôr od svojich dvadsiatich rokov učil matematiku a hru na hudobné nástroje.

Braille sa preslávil ako vynálezca slepeckého písma. V skutočnosti upravil, zjednodušil a systematizoval už existujúce dvanásťbodové písmo Charlesa Barbiera, dôstojníka francúzskej armády. Znak, ktorý obsahoval dovtedy dvanásť bodov (boli usporiadané v dvoch stĺpcoch po dva body), Braille zjednodušil (odstránil šesť bodov) a vytvoril systém znakov, ktorých kombinácie postačovali na zápis všetkých znakov abecedy a číslic. Braillovo bodové písmo sa „ujalo“ až o niekoľko rokov po jeho smrti.

V roku 1829 vydal metodickú pomôcku Postup pri písaní atď. pre potreby slepcov, v ktorej predstavil vlastné slepecké písmo, ktoré sa vyznačovalo tým, že bolo oveľa jednoduchšie než tie predošlé. Dnes sa používa po celom svete, a to aj pre texty písané azbukou, arabským či čínskym písmom.

Národný ústav pre mladých slepcov v Paríži prijal Braillovo písmo iba dva roky pred úmrtím autora.

Prvou knihou napísanou týmto písmom boli Dejiny Francúzska (1837). Braille roku 1838 napísal učebnicu aritmetiky a neskôr dal základy aj slepeckému notopisu (ako učiteľ hudby a vynikajúci hudobník).

Problematikou schválenia Braillovho písma sa zaoberali tiež medzinárodné kongresy učiteľov nevidiacich. Až tretí kongres (1879) odporučil Braillovo písmo pokusne vyskúšať.