Dvadsaťpäť rokov dubnického ústavu pre hluchonemých

Rok vydania: 1930

Autor: Viliam Gaňo

Tlač: Knihtiskárna K. Fialy v Č. Budějovicích

Slovenská hluchonemá mládež, zvláštny odtlačok z časopisu Slovenský učiteľ

Rok vydania: 1940

Autor: Viliam Gaňo

Vydal: Krajinský spolok pre starostlivosť o hluchonemých na Slovensku

Tlač: Slovenská kníhtlačiareň v Žiline

Malá náuka o vzdelávaní hluchonemých

Rok vydania: 1943

Autor: Viliam Gaňo

Vydal: Spolok pre starostlivosť o hluchonemých v Bratislave

Tlač: Kníhtlačiareň Andreja, uč. spol., filiálka vo Zvolene

Defektné deti a náčrt základných problémov ich výchovy

Rok vydania: 1960, prvé vydanie

Autor: Viliam Gaňo

Vydalo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava