Magnetofón Tesla Uran

Výrobca: Tesla Liberec n. p., výroba magnetofónov a techniky požiarnej signalizácie

Rok výroby: 1966-1969

Technické parametre: 265 x 210 x 100 mm, 3,5 kg, kmitočtový rozsah 50 – 1200 Hz pri 9,53 cm/s, rýchlosť 4,75 a 9,53 cm/s, priemer cievok 10 cm

Darca: PhDr. Jozef Baláž, Trenčín

Prenosný, kotúčový, dvojrýchlostný magnetofón s napájaním na 9 V batérie, pri externom napájacom zdroji 12 V. Magnetofón umožňoval nahrávanie záznamu v dvoch stupňoch rýchlosti. Rýchlosť otáčok sa menil páčkou umiestnenou medzi dvoma kotúčmi – cievkami, vždy po vypnutí prístroja.

Slabým miestom tohto magnetofónu bol motorček a jeho regulácia. Rotor motorčeka nemal železné jadro, bol tvorený samotnou cievkou, ktorá rotovala okolo kovového jadra. Opravy boli problematické, motorček sa zle rozoberal a samotný výrobca odporúčal meniť pokazený za nový kus.

Tento magnetofón bol vo svojej dobe veľmi obľúbený, vyrábali ho v r. 1966-1969 v Liberci. Jeho nástupcom bol ANP404 Pluto, vyrábaný do r. 1971, ktorý sa od Uranu líšil elektronickým tlačidlom pre rýchlosť otáčok miesto mechanickej páčky. Rýchlosť bolo možné upravovať počas chodu magnetofónu.

V špeciálnych školách bol magnetofón využívaný ako zaznamenávacie zariadenie – pomôcka pri cvičnej liečbe a doliečovaní pre zajakavých žiakov a študentov.

Pri použití žiak hovoril do mikrofónu, pričom sa jeho hlas nahrával na pásku magnetofónu a reprodukčnou hlavicou sa prehrával s nepatrným oneskorením. Žiak mal nasadené slúchadlá. Išlo o ovplyvnenie auditívnej percepcie (sluchového vnímania) zajakavého vlastnou rečou, ktorá bola technickým zariadením oneskorená o 0,5-0,9 sekundy.