Reliéfna mapa Južnej Ameriky

Autor: Viliam Hrabovec, tyflopedagóg v Čsl. štátnom ústave pre slepcov v Levoči

Rok výroby:  1933-1934

Rozmery: 73 x 120 cm

Materiál: drevo, drôt, sadra

Mierka: 1: 8 miliónov

Darca a posledný používateľ: Spojená škola internátna pre nevidiacich v Levoči

Viliam Hrabovec (14. 6. 1901 – 3. 4. 1938), rodák z Čadce, pochádzal z piatich súrodencov: bratia Ján, Jozef, sestry Mária (Mariška) a Valéria (Škrabáková). Pravdepodobne bol z nich najmladší. Otec Ján Hrabovec, matka Alžbeta Hiršová.

Do ústavu pre slepcov v Levoči nastúpil v poradí ako druhý učiteľ v r. 1923. Hrabovec mal už v tom čase určité skúsenosti s nevidiacimi, pretože pracoval v kuratóriu súkromného ústavu, ktorý vznikol preložením slepeckých dielní z Prešova do Levoče.

Práve táto skúsenosť a navyše mimoriadna modelárska zručnosť viedli riaditeľa ústavu Adolfa Fryca k tomu, že ponúkol učiteľské miesto Hrabovcovi.

Viliam Hrabovec bol neprehliadnuteľným osobnostným zjavom nielen levočskej, ale i slovenskej tyflopédie v prvej polovici 20. storočia.

Hrabovec má zásluhu aj na založení časopisu Slovenský slepec, ktorý vychádzal v Prahe.

Žiaľ, odišiel veľmi mladý. Zomrel pri tragickej havárii, zrážke osobného motorového vozidla, v ktorom sa viezol, s osobným vlakom neďaleko Kežmarku.