Pichtov stroj s drevenými klávesmi a spätným chodom

Autor: Oskar Picht, nemecký tyflotechnik a konštruktér, riaditeľ Ústavu pre nevidiacich v Brombergu a Berlíne (lokalita Steglitz)

Rok výroby: 1918

Rozmery: 34 x 25 x 12 cm

Darca: Slepecké múzeum v Levoči

Pichtov písací stroj sa stal prevratným európskym vynálezom pre svoju jednoduchosť, nízku hmotnosť, okamžité prečítanie napísaného textu.

Oskar Picht sa narodil 27. mája 1871 v Pasewalku, ako syn pekára. Jeho mimoriadne intelektuálne nadanie sa však veľmi rýchlo prejavilo a po ukončení povinného základného vzdelania odišiel študovať na učiteľský seminár. Po jeho absolvovaní (1891) pôsobil najskôr ako učiteľ v Marienthale a od r. 1894 v Bahnu.

Od r. 1899 bol učiteľom v Ústave pre nevidiacich v Berlíne (Steglitz), kde sa staral o ústavnú knižnicu, obsahujúcu 1200 zväzkov slepeckých kníh. Zorganizoval široký okruh vidiacich prepisovačov, ktorí text prepisovali ručne, čo bolo fyzicky veľmi náročné. Za 10 rokov vzrástol počet slepeckých zväzkov desaťnásobne. Z dôvodu náročnosti rozmýšľal nad uľahčením prepisovania pomocou techniky.

Prvý Pichtov stroj bol vyrobený v r. 1899, avšak patentovať si ho nechal až v r. 1901. Neskôr nasledovalo ďalších 9 patentov, ktorých predmetom boli nové typy strojov a ich zásadné vylepšenia.

Princíp Pichtovho stroja – valec s papierom sa pohybuje, ale raziaca hlava stojí na mieste.

V r. 1907 bol Oskar Picht v Benátkach vyznamenaný zlatou medailou za vynálezy strojov pre písanie Braillovým písmom.

V r. 1909 skonštruoval písací stroj pre stenografický záznam Braillovým písmom na telegrafický pásik.

V r. 1918 bol prvý Pichtov stroj doplnený pákou pre spätný chod.

Oskar Picht zomrel 15. augusta 1945.

Výrobcovia Pichtových strojov:

– firma Joseph Ruppert v Berlíne vyrobila prvý Pichtov stroj;

– R. Schuff, výrobca čiernotlačových strojov (od r. 1901);

– Herde a Wendt, výrobca čiernotlačových písacích strojov (od r. 1906);

– O. Vierling v Drážďanoch (od r. 1931);

– Zväz nevidiacich v Marburgu a Zväz nevidiacich a slabozrakých v Berlíne (po r. 1945). 

 

Zdroj:

http://www.apogeum.info