Pražská zinková tabuľka

Autor: Václav Malý, učiteľ v Klarovom ústave v Prahe

Rok výroby prvej tabuľky: 1886

Rozmer: 33 x 24 cm

Darca: Slepecké múzeum v Levoči a ZŠI pre nevidiacich v Levoči

Pražská tabuľka bola vyrobená v r. 1886 na pôde Klarovho ústavu v Prahe. Autorom vynálezu bol učiteľ Václav Malý. 21-riadková, dvojlistová, kovová tabuľka slúžila nevidiacim na písanie Braillovho písma. Neskôr sa začali vyrábať plastové a menej riadkové. Nevidiaci používali pri písaní bodkovadlo, zložené z ihly a držadla.

Kovová ihla je dlhá 0,8 – 1 cm a jej hrot má parabolický tvar. Priemer ihly je približne 1 mm a zodpovedá priemeru reliéfneho bodu a hrúbke papiera. Držadlo je obvykle z dreva alebo plastu, najčastejšie trojuholníkového tvaru. Po vpichu bodkovadlom sa na papieri vytvaruje jamka, ktorú možno po vybratí papiera z tabuľky a obrátení, čítať hmatom ako bod. Na tabuľke sa píše negatív, aby sa mohol čítať pozitív.

Zdroj:

http://www.apogeum.info