Schleussnerova 6-bodová tabuľka

Autor: Karl Schleussner, nemecký tyflopéd

Rok výroby prvej tabuľky: 1906

Rozmer: 32 x 24,5 cm

Darca: ZŠI pre nevidiacich v Levoči a Technické múzeum v Brne, oddelenie dokumentácie slepeckej histórie

Autorom 6-bodovej Schleussnerovej tabuľky bol Karl Schleussner, nemecký tyflopéd a riaditeľ výchovno-vzdelávacieho ústavu pre nevidiacich v Norimbergu. Tabuľka umožňovala zápis i zložitejších matematických textov. 

Karl Schleussner sa narodil 24. januára 1858 ako syn obchodníka. Povinnú školskú dochádzku absolvoval v Mníchove, kde vyštudoval aj latinskú strednú školu.  V r. 1872 pri streľbe z luku prišiel o jedno oko. Neskôr vplyvom tzv. sympatického ochorenia, oslepol aj na oko druhé. V r. 1880-1882 študoval filológiu a teológiu na univerzite v Erlangene. Po absolvovaní štúdia sa vrátil do Norimberga, kde vyučoval filológiu. Od r. 1884 nastúpil do Spolkového ústavu pre nevidiacich ako učiteľ a čoskoro sa stal jeho riaditeľom. Dal podnet k výrobe špeciálnych drevených tabuliek s kovovými kolíčkami na zapisovanie matematických textov (Schleussnerova tabuľka), ale aj stavebníc a iných hračiek. Jeho tabuľka sa v slovenských i českých školách pre nevidiacich používala až do 50-tych rokov 20. storočia, nakoľko uľahčovala orientáciu v texte i jeho opravy. Tabuľka sa vyrábala v dvoch veľkostiach, a to ako 4-bodová na zápis matematiky a 6-bodová na akýkoľvek zápis. Súčasťou tabuľky bolo bodkovadlo s plochou špičkou na zatlačenie bodov, ktoré do uvedeného písmena nepatrili a tiež valček, ktorým sa body z rubovej strany opätovným  prejdením dostali späť na lícovú stranu tabuľky.

Zomrel 9. decembra 1918.

Zdroj:

http://smykal.ecn.cz