Tranzistorový načúvací prístroj Tesla typ ALS 311

Výrobca: Tesla Rožnov, závod Valašské Meziříčí

Rok výroby: 1965

Technické parametre

Napájanie: dvojčlánková batéria 2,5 V

Regulácia hlasitosti: cca 35 dB

Rozmer: 49 x 73 x 17 mm

Dĺžka spojovacej šnúry: 800 mm

Váha: 55 g

Darca: ZŠI pre sluchovo postihnutých, Kremnica

Slúžil na zlepšenie počuteľnosti pri strednej a ťažkej nedoslýchavosti a umožňoval odpočúvanie vzdušným vedením. Slúchadlo slúžilo k zosilneniu zvuku. Ten bol mikrofónom menený na elektromagnetický signál, ktorý bol tranzistorovým zosilňovačom zosilňovaný, vhodne upravený a v slúchadle znova zmenený na zosilnený zvukový signál. Následne bol privádzaný do zvukovodu ucha užívateľa.

Prepínač, ktorý je pri pohľade spredu umiestnený vpravo, umožňoval nastaviť najvhodnejšiu kmitočtovú charakteristiku podľa druhu sluchovej poruchy. Tento prepínač mal štyri polohy:

Poloha 1 – červená bodka = vypnuté

Poloha 2 – biela bodka = potlačené hĺbky

Poloha 3 – dve biele bodky = plné zosilnenie v celom akustickom pásme

Poloha 4 – tri biele bodky = potlačené výšky

Pri načúvaní mikrofónom bol páčkový prepínač umiestnený na strane prístroja, v polohe „M“. Slúchadlo zachytávalo a zosilňovalo všetky zvuky, ktoré zachytil mikrofón slúchadla.

Načúvanie indukčnou väzbou bolo možné všade tam, kde namiesto zvukových vĺn bolo možné prijímať nf magnetického poľa. Pri takomto type načúvania bol mikrofón slúchadla odpojený a zapojená indukčná cievka. Páčkový prepínač musel byť v polohe „T“. Načúvanie indukčnou väzbou bolo vhodné predovšetkým pri telefonovaní, v kinách pre tento účel zariadených.

Do základného vybavenia prístroja patril: zosilňovač s upevňovacou sponou, prepojovacia šnúra s elektromagnetickým slúchadlom vrátane ušnej koncovky a ochranný mäkký obal na prenos prístroja.