VersaBraille P2D

digitálny zápisník pre nevidiacich, bez hlasového výstupu a diskovej jednotky

Výrobca: Elesensory Systems, Inc. (TSI), USA

Rok výroby: 1979

Rozmery: 35 x 33 x 13 cm

Darca: Milan Hudec, Banská Bystrica

V tomto zápisníku sa informácie ukladali na magnetofónovú kazetu a čítali len na 20-znakovom hmatovom displeji. Tlač prebiehala cez pripojenú tlačiareň (sériové rozhranie RS232c). Záznamník ešte nemal implementovanú slovenskú diakritiku, takže sa pracovalo a aj tlačilo bez mäkčeňov a dĺžňov.

Zdroje:

http://smykal.ecn.cz

https://en.wikipedia.org/wiki/Telesensory_Systems