Zrak

Zrakom prijímame až 80% informácii z vonkajšieho prostredia. Zrakový orgán sa skladá z vlastného oka a vedľajších očných ústrojov.

Zmyslový orgán zraku oko sa skladá z rohovky, spojovky, očného bielka, šošovky, sklovca, dúhovky, sietnice, komorovej tekutiny a mnoho ďalších, napr. očnice, okohybných svalov, prednej a zadnej očnej komory, komorového uhla, vráskovcového telesa, cievovky a zrakového nervu. Očnica predstavuje kostenú schránku, v ktorej je oko uložené a jej hlavnou funkciou je ochrana očnej gule. Časti oka, ktoré tvoria jeho optický systém (rohovka, komorová tekutina, šošovka, sklovec) sú dôležité pre dokonalé zrakové vnímanie.

Prechod svetelných lúčov

Svetelné lúče sa po prechode všetkými štruktúrami lámu a dopadajú na sietnicu. Keď predmet leží blízko k oku, šošovka sa zakrivuje, zrenica sa zmenšuje a oči sa zbiehajú. Pri pohľade do diaľky sa naopak zrenica rozširuje a šošovka splošťuje. Pri krátkozrakosti sa svetelné lúče lámu pred sietnicou a pri ďalekozrakosti sa lámu za sietnicou, tieto poruchy zraku sa upravujú pomocou brúsených skiel okuliarov.

Najčastejšie poruchy farebného videnia sú vrodené a dedia sa dedičnosťou viazanou na pohlavie tak, že je značne viac postihnutých mužov než žien.

Postihnutých nejakým druhom farbosleposti je:

približne 8 % mužov

približne 0,4 % žien

Zdroje:

http://www.videnie.sk/oko

http://edi.fmph.uniba.sk/~jaskova/IKTH/tema02/tema02.html#farby