Dosky na nácvik písma a číslic, učebná pomôcka

Výrobca: ĽUDIB – výrobné družstvo invalidov Báhoň, Záhradnícka 3

Rok výroby: 2. polovica 20. storočia

Darca a posledný používateľ: Osobitná škola, Púchov, 1994

Dosky na nácvik písma a číslic – učebná pomôcka schválená Ministerstvom školstva a kultúry Československej republiky výnosom č. j. 25.735/58 – I/3 zo dňa 3. júna 1958 pre nácvik písma detí škôl pre mládež, ktoré vyžadujú zvláštnu starostlivosť. Učebnú pomôcku školám dodával národný podnik SPN, závod s názvom Služba škole.

Učebná pomôcka slúžila na nácvik trénovania ručného písania číslic a písmen. Veľkosť jednotlivých dosák – tabuliek je 9,5 x 14 cm. Sada obsahuje 10 písmen a 8 číslic. Do zbierkového fondu múzea táto pomôcka pribudla v r. 1994.