Drevený večný kalendár, učebná pomôcka

Rok výroby: 90. roky 20. storočia

Rozmer: 59 x 28,5 cm

Darca: Osobitná škola internátna, Spišské Vlachy

Učebnú pomôcku zhotovili pedagógovia Osobitnej školy internátnej v Spišských Vlachoch, terajšej Spojenej školy internátnej (od 1. 1. 2011).

Drevený kalendár obsahuje 3 pohyblivé kolieska s rôznym priemerom, na ktorých sú napísané: dni v týždni, jednotlivé mesiace v roku a čísla od 1 po 31. Žiaci si otáčaním jednotlivých koliesok nastavili aktuálny dátum, mesiac a deň v týždni, bez uvedenia príslušného roku. Kalendár mohli dlhodobo používať, odhliadnuc od akéhokoľvek roku.