FONO je súbor programov pre rečovú terapiu určených pre použitie v logopedických ambulanciách, školách pre deti s poruchami komunikačných schopností a v iných špeciálno-pedagogických zariadeniach. Využíva vlastnosti súčasných osobných počítačov v multimediálnej oblasti, ako spracovanie a prezentácia zvuku, obrazu a videosekvencií. Hravou formou pacientovi a logopédovi, resp. žiakovi a učiteľovi uľahčuje rehabilitačný alebo výučbový proces.

Každý program je samostatný, nezávislý od ostatných programov súboru, zostavu programov je možné ľubovoľne si vybrať. Nie je ani obmedzené použitie počítača pre iné účely.

Cieľom pri vytváraní novších verzií bolo poskytnúť užívateľom bohatší zvukový aj vizuálny materiál, ako aj širšie možnosti pri jeho využívaní.

FONO 3

online program – použiteľný na všetkých zariadeniach s internetovým prehliadačom: notebooky, tablety, mobilné telefóny.

Program je rozdelený do 5 okruhov:

  • čítanie
  • písanie
  • reč
  • myslenie
  • pamäť

Autorom programov FONO je firma EMITplus, s.r.o., najdlhšie pôsobiaca firma na Slovensku v oblasti softvéru pre terapiu komunikačných zručností pre deti a dospelých.

A ako začať používať program FONO 3  ???

v prvom rade musíte byť online, pripojení na internet

vyhľadať si program, teda www.fono3.com

zaregistrovať sa a oboznámiť s bezplatnou 7-dňovou verziou programu

následne online program

Bližšie informácie nájdete na www.fono3.com alebo www.emitplus.sk