Lormova abeceda

Je to dotyková abeceda, pomocou ktorej hovorca jednotlivé písmená vyznačuje dotykom ukazováka na dlaň a prsty ruky príjemcu. Vytvoril ju rakúsky, hluchoslepý básnik Heinrich Landesmann, známy tiež pod pseudonymom Hieronymus Lorm v 19. storočí. V pätnástich rokoch prišiel o sluch a začal sa mu zhoršovať zrak, čo ho viedlo k vytvoreniu jedného zo systému ručnej dotykovej abecedy, a tú používal pre vlastné účely.

Pre komunikáciu sa používa dlaňová strana ľavej ruky, prsty musia byť jemne napäté a roztiahnuté.

Jednotlivé písmená:

A – bod na brušku palca

B – ťah po ukazováčiku od bruška prstu k dlani

C – bod na zápästí

D – ťah po prostredník od bruška prstu k dlani

E – bod na brušku ukazováka

F – súbežné stlačenie špičiek ukazováčika a prostredníka zo strany

G – ťah po prstenníku od bruška prstu k dlani

H – ťah po malíčku od bruška prstu k dlani

CH – súčasné stlačenie špičiek prstenníka a malíčka zo strany

I – bod na brušku prostredníka

J – stlačenie špičky prostredníka zo strany

K – bod štyroch špičiek prstov do dlane

L – dlhý ťah po prostredníku od bruška prstu cez dlaň k zápästiu

M – bod pod malíčkom

N – bod pod ukazovákom

O – bod na brušku prstenníka

P – ťah po vonkajšej strane ukazováka smerom ku špičke ukazováka

Q – ťah po vonkajšej strane malíčka smerom ku špičke malíčka

R – postupné ukladanie brušiek prstov ukazováka, prostredníka a prstenníka do dlane

S – ukazovákom kruh na dlani

T – ťah po palci od bruška prstu k dlani

U – bod na brušku malíčka

V – bod pod palcom

W – dvakrát bod pod palcom

X – ťah pozdĺž zápästia zľava doprava

Y – ťah pod prstami smerom od ukazováka k malíčku

Ý – ťah pod prstami smerom od ukazováka k malíčku, ťah zakončiť po vonkajšej strane malíčka smerom ku špičke malíčka

Z – šikmá čiara cez dlaň od palca k malíčku

Dlhé samohlásky:

Krátka čiara po brušku prsta danej samohlásky smerom k špičke prstu.

Číslice:

Čísla môžeme vyjadriť dvoma spôsobmi:

arabské číslice napísať obrysovo do dlane; označenie tisíc, milión, miliarda skratkou (tis., mil., mld.)

použiť značenie ako v Braillovom písme: 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=F, 7=G, 8=H, 9=I, 0=J, pred číslicu použiť ťah obráteného „L“ (dlhá čiara od zápästia po bruško prostredníka)

Medzera medzi slovami:

Plochou ruky prejsť jedenkrát po dlani.

Koniec vety:

Plochou ruky prejsť dvakrát po dlani.

Nerozumiem:

Zavrieť dlaň.

Omyl:

Ľahké klepnutie do dlane.

Zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lormova_abeceda