Modely nosa a tváre, ušnice, rúk a nôh

Rok výroby: po r. 1990

Rozmery modelov: 27,5 x 27,5 cm; ušnice: 16 x 25 x 8 cm

Materiál: tvrdený plastový odliatok s povrchovou úpravou

Výrobca: firma Monáda so sídlom v Bratislave

Darca: Ján Ivan Zajac (1932-2014), Bratislava

Reliéfne modely tváre, ušnice, rúk a chodidiel so zobrazením akupunktúrnych dráh a bodov, sa používali pri masážnych technikách a v akupresúre. Modely slúžili ako učebná pomôcka nevidiacemu masérovi Jánovi Ivanovi Zajacovi z Bratislavy do r. 1999. J. I. Zajac prišiel o zrak následkom úrazu, vo veku 36 rokov.

Modely boli súčasťou autorskej výstavy venovanej Životu a dielu nevidiaceho autora (v r. 1999), po ukončení ktorej ich autor daroval múzeu.

Vystavené modely znázorňujú:

Model reliéfneho mikrosystému nosa a tváre.

Model ušnice s vyobrazením 30 najčastejšie používaných bodov podľa Nogiera a spol.

Model rúk s reliéfnym vyobrazením reflexných zón na dlaniach.

Model nôh s reliéfnym vyobrazením reflexných zón na chodidlách.