Poštová krabica, mechanická pomôcka

Autor: František Urban, Brno

Rok výroby:  20. roky 20. storočia

Rozmer:  22 x 22 cm

Materiál: tvrdený plast

Darca a posledný používateľ: ZŠI pre nevidiacich v Levoči

Učebná pomôcka slúžila na zápis matematických príkladov, a to pomocou kovových (neskôr plastových) typov s číslami v braillovskom písme. Plastové kocky s číslami sa ukladali do 16-tich okienok v riadku a 16-tich stĺpcov. Pomôcka sa do Ústavu pre nevidiacich v Brne dostala z viedenského ústavu pre nevidiacich, kde vznikla. V Brne ju začal vyrábať tyflotechnik a tyflokartografik František Urban (1902-1968), v tom čase vychovávateľ a učiteľ v ústave. Na výrobu vylepšenej Schleussnerovej tabuľky, Pražskej tabuľky i Kleinovho stroja si strojové zariadenie sám zhotovil. Vyrábal aj zemepisné mapy, modely rýb a chrobákov, ktoré sa, žiaľ, nezachovali.

Zdroje:

http://www.apogeum.info/tlex/heslo.php?id=1072

bulletin: 75. výročie založenia prvej školy pre nevidiacich v Levoči, 1997