Ruská kreslenka

Rok výroby: 1954

Rozmery kufríka: 34,5 x 24 cm

Materiál: drevený kufrík s kovovými kresliacimi potrebami

Darca: Slepecké múzeum v Levoči

Kreslenka predurčená nevidiacim a slabozrakým na výučbu a osvojenie si grafických i geometrických návykov. Kreslenka obsahuje: kružidlo, rôzne typy pravítok a gumenú podložku. Vystavovaný model pochádza z r. 1954 a bol vyrobený v moskovskej firme Fizelektropríbor, Elektrozavodskaja ul. 33. Autorom ruskej kreslenky je N. A. Semevskij.