Drevené zlomky pre nevidiacich, učebná pomôcka

Autor: Martin Kunz, Illzach, Francúzsko

Rok výroby prvých zlomkov: 1890

Rozmer: 25,5 x 27 cm, 11 riadkov

Hmotnosť: 1,5 kg

Materiál: drevo

Darca: Slepecké múzeum v Levoči

Drevené zlomky – valčeky umiestnené v 11-tich riadkoch, od 1 celá, po 11/11.

Martin Kunz bol zakladateľom vedeckej tyflokartografie a tyflotechniky v Európe. Vytvoril niekoľko desiatok reliéfnych papierových zemepisných máp, obrázkov zvierat i zobrazení fyzikálnych prístrojov pre nevidiacich.

Narodil sa 27. decembra 1847.

Po absolvovaní škôl sa stal učiteľom a neskôr riaditeľom Ústavu pre výchovu nevidiacich v Illzachu, kde pôsobil 37 rokov.

Kunz bol odborníkom na tvorbu zemepisných máp, ktoré nevidiaci žiaci používali aj v českých a slovenských ústavoch, až do 40. rokov 20. storočia.

V prvom rade vyrábal matrice máp. Najprv zhotovil vrstevnicové, keďže sa ukázali ako nevhodné, prešiel k reliéfom papierovým.

Krátky prehľad Kunzových vyskúšaných techník:

Vytepávaná medená fólia na medenej podložke. Medzi tieto dve kovové dosky sa potom vkladal a lisoval navlhčený papier. Prvá takto vyrobená mapa bola Španielska.

Prvá technika nebola vhodná pre vysoké pohoria, tak sa pokúsil o tvorbu sadrových matríc, z ktorých vyrábal odliatky na balančnom lise. Touto technikou zhotovil mapu Alsaska-Lotrinska a Talianska.

Vyrábal aj matrice z hruškového dreva, ktoré opracoval rezbárskych spôsobom (mapa Talianska).

Drevené matrice dopĺňal matricami kaučukovými pre zjemnenie niektorých hrubostí.

Kaučukové matrice na priehlbinách spevňoval.

Matrice vyrábal aj z kovu tepaním.

Posledné matrice vyrábal z viacerých materiálov. Ako podklad slúžila drevená platňa. Rieky tvoril drôt vtlačený do vyrezávaných rýh, k označeniu hraníc použil hlavičky klincov, mestá boli označené rôzne veľkými cvočkami, pohoria vymodeloval z tmelu, more znázornil hustým rýhovaním pod úrovňou zeme. Údolia vypracoval rezbárskym dlátom. Matrice dokončil liehovým lakom.

Kunz vytvoril aj niekoľko učebných pomôcok na matematiku, najznámejšími sú drevené zlomky. M. Kunz zomrel v r. 1923.