Keď je program múzea štandardne múzejný, no zároveň aj učí a je zážitkom, tak pravidlo, lepšie raz vidieť, ako viackrát počuť, platí dvojnásobne.

A tak sa Múzeum špeciálneho školstva v Levoči (Centrum vedecko-technických informácií SR – CVTI SR) rozhodlo, že svoje programové aktivity predstaví autenticky, obrazom. Vzniklo krátke promo video, ktoré je originálnou pozvánkou aj pre školy.     

Prísť do Múzea špeciálneho školstva v Levoči (CVTI SR) znamená síce, že si prejdete určitú tradičnú múzejnú expozíciu, no zároveň zažijete netradičnú interakciu s exponátmi a navyše lepšie porozumiete svetu, ktorý tak dobre nepoznáme. Svetu sluchovo, zrakovo či inak znevýhodnených.

Žiačka si v priestoroch Múzea špeciálneho školstva v Levoči skúša chôdzu s bielou palicou.

V múzeu sa rozhodli, že takto širokú ponuku predstavia formou krátkeho videa. Autentický promo materiál využijú ako pozvánky. Veria, že tí, ktorí uvidia raz, formou videa, budú chcieť vidieť aj osobne a možno i viackrát.

Kniha Moje učenie.

„Propagačné video sme pripravili k našim múzejným a zážitkovo-edukatívnym programom. Okrem, viac ako trojminútového videa, máme pripravené ďalšie štyri. Trvajú  približne minútu. Plánujeme ich zasielať školám ako naše autentické pozvanie do múzea,“ približuje Štefánia Petreková, vedúca Múzea špeciálneho školstva v Levoči.

Spomínané videá sú k jednotlivým edukatívnym programom: Braillovo písmo, ako ho nepoznáme; Prekročme bariéru ticha; Pochopme svet ticha a tmy; Inakosť bez hraníc.

Kompletné propagačné video je zverejnené aj na YouTube kanáli múzea. Rovnako aj na jeho webovej stránke a na FB profile.