Zaujímavé čítanie o našej krásnej Levoči, ale aj skvelé tipy pre všetkých, ktorí sa do Levoče ešte len chystajú. Článok uverejnený v časopise Daibau.sk. Vyberáme krátku časť z článku:

Múzeum špeciálneho školstva – interaktívne múzeum pre malých i veľkých

Historická Levoča sa od začiatku 20. storočia spája s nevidiacimi, pretože na území mesta od roku 1922 existovala a dodnes funguje najstaršia škola pre žiakov so zrakovým postihnutím na Slovensku. V 80-tych rokoch vzniklo Múzeum špeciálneho školstva, ktoré je dnes moderným, interaktívnym a najmä zážitkovým priestorom pre malých i veľkých. Počas 45-minútovej prehliadky tu návštevníci spoznávajú nielen históriu vzdelávania osôb so zdravotným postihnutím, ale vidia množstvo vzácnych, originálnych exponátov, interaktívnych prvkov, nadrozmerné modely ľudského oka a ucha, testujú si svoje vlastné zmysly a ocitajú sa v tmavom priestore, evokujúcom jednoduchú domácnosť nevidiacich.

Expozícia múzea - História.
Expozícia - Učebné pomôcky.
Expozícia - Ľudské zmysly.
Expozícia - Ľudské zmysly.
Schleussnerová tabuľka.
Pichtov písací stroj.
Ocenenie
Budova Múzea špeciálneho školstva