BRAILLOVO PÍSMO, ako ho nepoznáme

Žiaci a študenti sa počas tohto programu zoznámia s učebnými pomôckami, ktoré nevidiaci používali v minulosti, ale aj s takými, ktoré používajú dnes. Dozvedia sa napríklad aj to, ako sa nevidiaci učia čítať a ako sa pohybujú a orientujú v neznámom priestore pomocou vodiacej línie a slepeckej bielej palice.

Zážitkové aktivity, ktoré budú v skupinách vykonávať, im priblížia život so zrakovým znevýhodnením a vďaka našim pracovným listom sa oboznámia s Braillovým písmom.

Naším cieľom je, aby návštevníci získali nielen teoretické vedomosti z histórie i súčasnosti vzdelávania nevidiacich, ale zároveň pochopili prekážky, s ktorými sa zrakovo znevýhodnení denno-denne stretávajú.

60-minútový, edukatívny program je určený cca 20-členným skupinám žiakov.

Vstupné pre žiaka je 1 €, pedagógovia majú bezplatný vstup.

Čítaj ďalej...

V prípade akýchkoľvek otázok, ale aj prípadných rezervácií prehliadok nás môžete, počas pracovných dní, kontaktovať telefonicky alebo mailom.

Zážitkovo-edukatívny program

Komu pomáha biela palica?

Zážitkovo-edukatívny program v Levoči

Ako čítame Braillovo písmo?

Zážitkovo-edukatívny program

Učíme sa Braillovo písmo

Na fotografiách žiaci 3. ročníka Základnej školy Francisciho v Levoči.

Rezervácia termínov

Na prehliadku múzea sa môžete objednávať telefonicky alebo mailom. KONTAKT