Práca lektorky je určite komplexnejšia a rôznorodejšia, ako to navonok vyzerá. Nejde len o sprevádzanie návštevníkov a lektorské činnosti, ale aj o neustále vzdelávanie sa či získavanie najnovších informácií, a to aj v oblasti cestovného ruchu. Vďaka tomu získavame prehľad o dianí v okolí, čo nám pomáha pri neustálom vylepšovaní našich služieb návštevníkom. V tejto súvislosti chceme poďakovať mestu Levoča za pozvanie na stretnutie v rámci medzinárodného projektu Interreg Poľsko-Slovensko, ktoré nám rozšírilo naše obzory.

Lesné mólo v Poľsku.

Interreg Poľsko-Slovensko predstavuje medzinárodný projekt, v ktorom ide o zachovanie, ochranu, podporu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva s dôrazom na trvalo udržateľnú cezhraničnú dopravu.

Počas tohto celodenného stretnutia bol prediskutovaný aj projekt „Žabia cesta“, ktorá aktuálne prepája cestovný ruch v Starom Sączi a Levoči (Levočská priehrada). Ide o spojenie poľského a slovenského pohraničného cestovného ruchu s ohľadom na propagovanie a ochranu vzácnych prírodnych zdrojov.

Predstavený vývoj žaby. Umelá žaba v skle.
Popis fázy vývinu žaby v poľskom jazyku.

Prezentácie viacerých poľských účastníkov nám priblížili pohraničné prírodné zdroje, ktoré sa dajú použiť pri propagácii poľsko-slovenského cestovného ruchu, akými sú: Lesné mólo na Miejskiej Górze, Bobrowisko v Starom Sączi a oblasť kúpeľného mesta Muszyna. Zo Slovenska bol dôraz kladený na Levočskú priehradu, ktorá aktuálne podlieha rekonštrukcii, aby sa mohla stať miestom oddychu pre jednotlivcov i rodiny s deťmi.

Prezentácia spoluprác v rámci projektu Interreg.
Prezentácia spoluprác v rámci programu Interreg.

Na stretnutí boli diskutované aj problémy, ktoré vznikli pri vývoji týchto projektov, ich ciele a následná realizácia. V priebehu dňa sa tiež uskutočnila prezentácia na tému: „Poľsko-slovenské pohraničie blízke, neznáme a neoceniteľné – ako vytvoriť svoju ponuku cestovného ruchu na základe prírodného dedičstva?” Prezentácia bola úvodom do workshopu, na ktorom sme si v skupinkách vyskúšali vytvoriť maticu produktu cestovného ruchu. Výsledkom matice by mala byť úzka spolupráca mesta s ďalšími kultúrno-historickými inštitúciami, ako aj s podnikateľskými subjektami sídliacimi na území mesta alebo v jeho tesnej blízkosti. Táto spolupráca by mala reflektovať požiadavky a potreby návštevníkov mesta.

Po skončení prezentácií a workshopu sme sa presunuli z vedeckej knižnice do neďalekej prírody. Prešli sme sa po ceste v korunách stromov, po tzv. Lesnom móle. Počas výstupu na Lesné mólo sme mali príležitosť naučiť sa niečo o žabách, konkrétne o štádiách ich vývoja. Cestou na mólo sa totižto nachádzajú presklené gule, v ktorých je vždy opísané jedno zo štádií vývoja žiab.

Začiatok lesného móla.

Bobrowisko sa stalo našou ďalšou zastávkou. V tomto prípade sme sa prešli po chodníku, ktorý je vybudovaný priamo nad rybníkom, v ktorom žijú bobry. Návštevníci tohto miesta môžu pri troche šťastia zazrieť bobra, nám sa to však nepodarilo. My sme videli len pohybujúce sa kruhy na hladine vody, ktoré nám naznačovali, že práve tam si aktuálne pláva jeden bobor. 🙂

Na záver chceme pochváliť pohostinnosť a príjemnú atmosféru, ktorú Poliaci počas celého stretnutia vytvárali. Cítili sme sa príjemne. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa tohto inšpiratívneho stretnutia.